Before you begin ...

About this survey

Mae'r dasg ganlynol yn rhan o'r astudiaeth sy'n edrych ar ddeall effeithiau pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl, ymdopi a lles staff y GIG. Dim ond cwpl o funudau y bydd yn para.

Bydd cyfarwyddiadau yn y sgrin ddilynol ac mae manylion isod os nad yw'ch cyfrifiadur yn cwrdd â'r manylebau i redeg y dasg hon.

Os oes gennych unrhyw broblemau â hyn, defnyddiwch y cyswllt isod cyn gynted â phosib fel y gellir datrys hyn i chi.

Diolch

Contact information

Information about this study:

Dr Rachel Rahman

Prifysgol Aberystwyth

 


Contact email: rjr@aber.ac.uk

Important technical requirements for your computer

You seem to use the following browser (version number in brackets): unknown browser ( n/a )
You need to use a different browser for this study
Please use another browser. Use Chrome or Firefox

Confirm you want to do this survey

Cyfeiriwch at y daflen wybodaeth yn y prif arolwg a geir yn https://aber.onlinesurveys.ac.uk/astudiaeth-lles-a-covid-19 i gael rhagor o wybodaeth am adolygiad moesegol a chydymffurfiad data RDDC (GDPR).

Mae'r caniatâd a roddir ar brif dudalennau'r arolwg (gweler y ddolen uchod) yn ymwneud â'r data sy'n cael ei gasglu yn y dasg hon. Os ewch ymlaen, rydych yn parhau â'r caniatâd hwnnw.

 Important data protection information

When you start, this survey will store your answers and browser information on the PsyToolkit server. The responsibility for this survey rests entirely with the researcher(s) listed above. Click here if you do not want to participate now.