Voordat u begint ...

Over deze enquête

Doel van het onderzoeksproject

In deze studie zullen we verschillende cognitieve stijlen verkennen die mensen kunnen gebruiken. Deze cognitieve stijlen zullen uiteindelijk gelinkt worden aan persoonlijkheden en gedragingen, in het bijzonder autistische kenmerken.

Wat wordt er van je verwacht

Als je ermee instemt deel te nemen aan deze studie, wordt er gevraagd om het volgende te doen: 

 - Het uitvoeren van een taak waarbij je herhaaldelijk een regel en vier kaarten krijgt aangeboden. Je zal tussen deze vier kaarten twee kaarten moet kiezen die jou in staat stellen de vermelde regel te testen op waarheid. 
- Het beantwoorden van drie vervolgvragen. 
- Het voltooien van drie vragenlijsten over je persoonlijkheid en je gedrag.

De totale geschatte tijd voor dit onderzoek is 35 minuten. Maar je kunt zoveel pauzes maken als je wilt tussen de vragenlijsten door. Alle antwoorden worden anoniem behandeld. 

Uw rechten om op elk gewenst moment uit de studie te stappen

Uw deelname aan deze studie is volledig vrijwillig, je bent vrij om de deelname te accepteren of te weigeren. Als je akkoord gaat, dan kun je te allen tijde uw toestemming aan het onderzoek terugtrekken en betreffende gegevens zullen worden vernietigd. Jouw beslissing om niet deel te nemen of om je terug te  trekken zullen geen nadelige invloed of impact hebben.

Uw rechten op vertrouwelijkheid

Alle gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden anoniem behandeld en bevatten geen persoonlijke informatie. De gegevens worden opgeslagen op een veilige locatie waartoe alleen de wetenschappelijke en assistent-onderzoekers toegang hebben. 

Voordelen

Deze studie heeft geen direct voordeel voor  de deelnemers. Echter, de identificatie van cognitieve stijlen in relatie met persoonlijkheid en gedragingen geeft ons beter inzicht in de sociale problemen van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze kennis kan hen helpen om hun cognitieve stijlen te herkennen en de impact hiervan in het dagelijkse leven. Daarnaast is het doel om met deze kennis interventies te verbeteren die gericht zijn op sociale adaptie van mensen met ASS.   

Mogelijke risico's

Voorzover ons bekend, omvat dit onderzoek geen enkel risico of ongemak anders dan die van het dagelijks leven. Deelname aan deze studie vereist uw antwoorden op een gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijst voor screening op autismespectrumstoornissen. De scores op deze vragenlijst zijn niet voldoende om een ​​klinische beslissing mogelijk te maken en evenmin een diagnose. Deze vragenlijst bevat een aanzienlijke foutenmarge en wordt zodoende niet voor diagnostische doeleinden gebruikt.

Contact informatie

Informatie over dit onderzoek:

Je hebt het recht om vragen te stellen om elk gewenst moment. De onderzoekster, Kelly Leenen, zal blij zijn om al je vragen te beantwoorden betreffende het onderzoek. Je kunt contact met haar opnemen op onderstaand e-mailadres. 


Contact email: kelly.leenen@etu.univ-tlse2.fr

Belangrijke technische vereisten aan uw computer

U lijkt de volgende web browser te gebruiken (versie nummer in haakjes): unknown browser ( n/a )
U moet een andere browser for deze studie gebruiken
Gebruik een andere browser, a.u.b. Gebruik Chrome of Firefox

Voor dit onderzoek moet u een echt toetsenbord hebben

Bevestig dat u aan dit onderzoek wil deelnemen

Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen, verklaar je dat je akkoord gaat met het volgende:
- Je hebt bovenstaande informatie gelezen en begrepen
- Je hebt een bevredigend antwoord gekregen op al uw mogelijke vragen
- Je bent op de hoogte gebracht dat je het recht hebt om uw toestemming op elk moment en zonder enige impact in te trekken. Belangrijke informatie over gegevensbescherming

U bent bijna klaar om aan een online enquête deel te nemen. De online enquête zal uw antwoorden en type computer opslaan op de PsyToolkit server. De verantwoordelijkheid voor deze enquête ligt geheel bij de bovengenoemde onderzoekers.
Klik hier als u niet wilt deelnemen.