Preden pričnete...

O tej anketi/raziskavi

Pozdravljeni!

Pred vami se nahaja raziskava sestavljena iz vprašalnika in štirih kognitivnih nalog. Vprašalnik se nanaša na nekatere vaše sociodemografske, osebnostne in motivacijske značilnosti. Kognitivne naloge pa na sposobnost inhbicije (zadržanje avtomatskega odziva na nerelevantne dražljaje.) in delovni spomin. Za reševanje vprašalnika boste potrebovali približno 10 min, za reševanje vseh kognitivnih nalog pa 30 minut. Med posameznimi nalogami si boste lahko vzeli krajše odmore. Skupaj boste za reševanje potrebovali med 40 do 50 min (odvisno od hitrosti reševanja in števila odmorov).

Gre za miselno zahtevne naloge, zato je priporočljivo, da naloge rešujete spočiti in v mirnem prostoru. Prav tako je nujno, da anketo rešujete na računalniku (in ne na tablici ali telefonu!).

Preden začnete z reševanjem, vas prosim, da si spodaj prebrete tudi Obveščeno soglasje, kjer se nahajajo dodatne informacije o raziskavi.

Želim vam uspešno reševanje!

* Po zaključku te raziskave oz. ankete boste v nekaj dneh na mail dobili tudi nadaljnja navodila glede sodelovanja v raziskavi in opravljanja kognitivnega treninga.

Kontaktne informacije

Informacije o tej študiji:

Iza Košir


Kontaktni elektronski naslov:: kosir.iza@gmail.com

Pomembne tehnične zahteve za vaš računalnik

Zdi se, da uporabljate naslednji brskalnik (številka različice v oklepajih): unknown browser ( n/a )
Za to študijo potrebujete drug spletni brskalnik
Prosim uporabite drug spletni brskalnik. Uporabite Chrome ali Firefox

Potrdite, da želite sodelovati v tej študiji.

OBVEŠČENO SOGLASJE

Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Vpliv osebnostnih in motivacijskih dejavnikov na učinke treninga kognitivnega nadzora, ki jo v okviru magistrske naloge izvaja Iza Košir, dipl. psih. Raziskava poteka na Oddelku za psihologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, pod vodstvom red. prof. dr. Anje Podlesek in izr. prof. dr. Andree Vranić z Oddelka za psihologijo Univerze v Zagrebu. Namen raziskave je preveriti, kako osebnostni in motivacijski dejavniki vplivajo na učinkovitost treninga kognitivnega nadzora.       
         
1. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bo vaša naloga, da sodelujete na 10 seansah kognitivnega treninga. Kognitivni trening boste lahko opravljali na lastnem računalniku, in sicer 2x na teden po 25 min, vsega skupaj 5 tednov. Pred in po treningu boste izpolnili nekaj vprašalnikov  in kognitivnih nalog. Reševanje vprašalnikov vam bo vzelo približno 10 min, reševanje kognitivnih nalog pa 35min.

2. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega nadomestila.

3. Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. Ob reševanju preizkušnje s kognitivnimi testi bi lahko izkusili občutja dolgočasja ali utrujenosti. V kolikor boste potrebovali odmor, si ga boste lahko vzeli.

4. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja. Z rednim izvajanjem kognitivnega treninga boste lahko izboljšali trenirane kognitivne funkcije, kar bo potencialno lahko pozitivno vplivalo tudi na vaše aktivnosti v vsakdanjem življenju.

5. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez posledic. 

6. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pri raziskovalcih in kasneje v javnih repozitorijih podatkov pod raziskovalno šifro. V znanstvenih objavah bodo javno objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita.

7. Prosili vas bomo, da z nami delite svoj e-naslov, kamor vam bomo lahko posredovali navodila in računalniške naloge ter z vami komunicirali tekom raziskave, po zaključku raziskave pa bodo vsi e-naslovi izbrisani.

8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Izo Košir (mail: kosir.iza@gmail.com) ali na Komisijo za etiko Filozofske fakultete (vloge.keff@ff.uni-lj.si).

Raziskavo je dne 5. 5. 2022 odobrila Komisija za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.Pomembne informacije glede varstva podatkov

Ko pričnete to anketo, bo ta raziskava shranila vaše odgovore in informacije o spletnem iskalniku na PsyToolkit server.Odgovornost za to študijo prevzema raziskovalec, ki je omenjen zgoraj. Kliknite tukaj, če ne želite sodelovati v študiji.