Preden pričnete...

O tej anketi/raziskavi

Pozdravljeni v raziskavi “Validacija Testa asociativnega spomina,” ki poteka na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru raziskovalnega programa Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije. Raziskava se odvija pod vodstvom red. prof. dr. Anje Podlesek in v okviru magistrskega dela Nike Pogorelc, študentke magistrskega študija psihologije na Univerzi v Ljubljani. V programu sodelujemo z mednarodno skupino kognitivnih psihologov, ki razvija novo nalogo asociativnega spomina, ki bo uporabna v različnih državah in kulturah. Namen raziskave je validirati Test asociativnega spomina. To pomeni, da želimo preveriti, ali naloga ustrezno meri spomin in ali v slovenskem jeziku deluje enako dobro kot v drugih okoljih. Za več informacij kliknite na spodnje (svetlosivo) polje. 

Najprej boste reševali Test asociativnega spomina, ki meri sposobnost zapomnjenja parov dražljajev. Na zaslonu se bodo prikazovali pari slik, pri čemer bo ena slika kazala naravo, druga pa neko stvar (rastlino, žival ali predmet). Vaša naloga si bo čim bolje zapomniti prikazane pare in kasneje presojati, ali so bile prikazane slike predhodno že predvajane skupaj, s katero sliko stvari je bila povezana posamezna slika narave in ali slika stvari kaže živo ali neživo stvar. Ob koncu boste reševali še kratek Vprašalnik tavanja misli (MWQ). Preizkušnja bo trajala približno 40 minut z vmesnim odmorom.

V drugem delu raziskave boste rešili še dve drugi preizkušnji vidnega spomina in dva kratka preizkusa pozornosti. V nalogi spomina za predmete vam bo prikazanih 20 sličic stvari, ki jih boste morali kasneje priklicati iz spomina in ob prisotnosti distraktorjev presoditi, če ste določeno sličico že videli. V preizkušnji vidnega spomina za scene boste videli 20 fotografij ulic, vaša naloga pa bo kasneje ob prisotnosti distraktorjev presoditi, če ste določeno fotografijo že videli. Reševali boste tudi dva testa vzdrževane pozornosti, SART in Mackworthov urni test, pri katerih boste morali ob prikazu določenih dražljajev pritisniti tipko, ob prikazu drugih pa ne. Te preizkušnje bodo skupaj trajale približno 35 minut.

Kontaktne informacije

Informacije o tej študiji:

Za več informacij se lahko obrnete na nosilko raziskave red. prof. dr. Anjo Podlesek, Oddelek za Psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani


Kontaktni elektronski naslov:: anja.podlesek@ff.uni-lj.si

Pomembne tehnične zahteve za vaš računalnik

Zdi se, da uporabljate naslednji brskalnik (številka različice v oklepajih): unknown browser ( n/a )
Za to študijo potrebujete drug spletni brskalnik
Prosim uporabite drug spletni brskalnik. Uporabite Chrome ali Firefox

Za to študijo potrebujete tipkovnico

Potrdite, da želite sodelovati v tej študiji.

Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Vaši demografski in osebni podatki (starost, spol, smer študija, morebitne težave s spominom v zadnjem času) in podatki o izvedbi testov (hitrost in točnost odzivov) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno bodo objavljeni le skupinski rezultati, pri shranjevanju vaših podatkov v prostodostopen repozitorij podatkov ali pri deljenju podatkov po načelih odprte znanosti pa bomo poskrbeli, da se nikakor ne bo dalo razpoznati vaše identitete. Raziskavo je 6.12.2021 odobrila Komisija za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v primeru vprašanj pa se lahko obrnete na red. prof. dr. Anjo Podlesek anja.podlesek@ff.uni-lj.si.

Vaše sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete. Udeležba v raziskavi ne prinaša nobenih posebnih tveganj, lahko pa boste občutili dolgčas ali utrujenost. Za udeležbo ne boste prejeli nobenega nadomestila oz. koristi z izjemo znanja in izkušenj.

S klikom na gumb "Strinjam se s sodelovanjem v raziskavi" jamčim, da sem izjavo prebral_a in da sem dobil_a priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi "Validacija Testa asociativnega spomina" ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene. Pomembne informacije glede varstva podatkov

Ko pričnete to anketo, bo ta raziskava shranila vaše odgovore in informacije o spletnem iskalniku na PsyToolkit server.Odgovornost za to študijo prevzema raziskovalec, ki je omenjen zgoraj. Kliknite tukaj, če ne želite sodelovati v študiji.