Neki aspekti seksualnog ponašanja
Dragi sudionici,

Hvala Vam na sudjelovanju u istraživanju u sklopu izrade završnog rada na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru pod mentorstvom doc. dr. sc. Irene Pavele Banai.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke aspekte seksualnog ponašanja kod studenata u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko imate pitanja vezanih za ovo istraživanje možete se slobodno obratiti na e-mail adresu: jasna.dura@gmail.com (Jasna Duranović).

Rezultate istraživanja možete pogledati na poveznici: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:577620